Your Cart

Returns

Отказ от договора

             Ако сте клиент физическо лице Вие имате право безплатно да се откажете от поръчка на продукти от нашия сайт, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. В този срок можете и да замените поръчания от Вас продукт с друг (вж. раздел „Замяна“ по-долу“). В случаите на отказ от поръчка, ние ще Ви възстановим цената, която сте заплатили за продукта, с изключение на цената за доставка. В случай че същата е била безплатна, ще удържим 5 лв. за доставка и ще възстановим остатъка от цената.

            Внимание! Когато сте поръчали козметичен или друг продукт (например: крем, лосион,сапун), който преди да вземете решение да го върнете ИЛИ замените поради причина, за която дружеството няма вина, сте отворили, не можете да упражните правото си на отказ/замяна поради хигиенни съображения. Други изключения от уважаване на правото на отказ и на искане за рекламация вижте по-долу.

                                              

                                                           Срок за отказ / замяна

            Срокът за отказ и замяна е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, когато сте поръчали от нас услуга, респективно от получаване на стоката - при поръчка на стока. При някои особени случаи правото на отказ започва да тече от различен момент, например:

 • Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;
 • Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;
 • Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

           

                                               Уведомяване за отказа/искането за замяна

            За да упражните правото си на отказ или правото си на замяна, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора или да замените поръчката с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Това можете да направите по някой от следните начини:

 • чрез обаждане на телефон: +359896609610;
 • чрез имейл на info@dima-derm.com
 • чрез писмо с обратна разписка на адрес: с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78
 • чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу (не е задължително) или електронния формат на формуляра в сайта;

           

            Ако ни информирате онлайн, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа/искането.

            За да спазите срока за отказ от договора или замяна на поръчаната стока с друга, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

                                   Срок и адрес за връщане на стоките

            Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес:  с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78, с получател   "ДИМА ДЕРМ" ЕООД и телефон за контакт +359896609610, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа сиот настоящия договор/желанието за замяна. Вие трябва да поемете куриерския разход по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат сумата по първоначалната доставка. Свържете се с нас, ако желаете предварително да Ви информираме за приблизителната цена за доставка или попитайте куриера.

                                   Връщане на стоките и принадлежностите към тях

            Задължително върнете продукта в неговата оригинална опаковка и се уверете, че по същия няма следи от употреба и не е повреден от Вас. Приложете към стоката фактурата и или касова бележка, която е придружавала Стоката, а също и гаранционната карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

            При връщането на Стоката към нас, задължително заявете опция „Преглед“, тъй като отделът ни възстановява сумата/заменя продукта, само след като установи,че продуктът не е употребяван, по същия не са констатирани вреди и е върнат в оригиналната му опаковка и неотстранени етикети. При наличието на причинени от Вас дефекти по стоката или увреждане на търговския й вид и този на опаковката, запазваме правото си да удържим съответна сума от заплатеното от Вас/да изискаме тази сума допълнително (според конкретния случай: отказ/замяна).

                                   Отговорност при връщане

            Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

                                  

                                   Възстановяване на заплатените суми

            Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Не приемаме върната стока с наложен платеж, в случай че не сте ни информирали предварително. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

            Имаме право да удържим преди възстановяването съответна сума, ако по върнатата Стока установим вреда, която не може да бъде причинена от обикновеното изпробване на стоката, респ. при наличие на следи от употреба. Ако сте поискали предоставянето на услуга от Нас и сте заявили желание да започнем изпълнението й по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

            Ще Ви възтановим заплатените суми и в случаите, при които сте пожалали замяна на продукт с друг, но не можем да изпълним указанието Ви поради липса на наличност или друга причина.

                                               Неприемане на отказа / замяната

            Няма да приемем отказа и да Ви възстановим сумите, ако:

 • не сте спазили срока за отказ и срока за връщане на стоките;
 • не сте ни върнали касовата бележка и или фактурата за продажбата;
 • не сте ни върнали продукта и или аксесоари и принадлежности към него;
 • стоката е със сменени, или променени по Ваше желание компоненти;
 • е налице хипотеза, при която нямате право на отказ, а именно:

            - при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

            - при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

            - при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

            - при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

            - при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

- при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

                                               Удържане от цената

            Ще удържим от заплатената от Вас цена съответна сума, в случай че:

 • сте върнали продукта с нарушена опаковка повече от обичайното или с липсващи/отстранени етикети;
 • върнатите продукти са с нарушен вид, зацапани и или със следи от употреба;

            За повече информация относно правото на отказ, прочетете раздел VII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на отказ вижте ТУК.

До   "ДИМА ДЕРМ" ЕООД, представлявано от Райко Райков,с адрес на управление: с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78, е-mail: info@dima-derm.com, тел. +359896609610                     

                       

            СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........
 • При банка: …………………………………………...
 • Титуляр:…………………………………………........
 • Друго: ...........................................................................

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

                В сроковете и при условията, посочени по-горе, можете да замените и получен продукт.  Моля запознайте се с условията за отказ от договора. Същите се прилагат и ако желаете да замените продукт с друг от същия вид или с друг, сходен на поръчания продукт. В случай че  към датата на получаване на искането за замяна се окаже, че  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД няма наличност от избрания продукт, ще възстановим заплатената от Вас сума при условията и сроковете, посочени по-горе. Можете да използвате следният формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

До   "ДИМА ДЕРМ" ЕООД, с адрес на управление: с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78, е-mail: info@dima-derm.com, тел. +359896609610              

           

            С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:

 

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................../ако е приложимо/

 

            При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката  по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........
 • При банка: …………………………………………...
 • Титуляр:…………………………………………........
 • Друго: ...........................................................................

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

                Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

 

           

 

Рекламации

 

                Право на законова гаранция. Срок за предявяване.

            По закон  имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответстие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

            Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Нас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред Нас. В закона е предвидена презумпция, че в случай че дефект и несъответствие на стока от сайта са се проявили през първите 6 месеца от поръчката. За периода след това следва да докажете, че причината за дефекта е наша отговорност. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката, а в определени случаи от датата на производство, като в този случай срокът на годност ще бъде надлежно посочен на опаковката на продукта. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.

 

            Внимание! Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до“, посочен върху опаковката на продукта, не се приемат.

 

            Имайте предвид, че срокът за рекламация на стоки с видими дефекти (драскотини и прочее) е 48 часа от доставката.

            Можете да предявите рекламация по някой от следните начини по Ваш избор:

 • чрез обаждане на телефон: +359896609610;
 • чрез имейл на info@dima-derm.com
 • чрез писмо с обратна разписка на адрес: с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78
 • чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за рекламация по образец, посочен по-долу (не е задължително) или електронния формат на формуляра в сайта;

           

            Забележка: В случай че върнете продукта чрез куриерско дружество до посочения по-горе адрес, то Вие поемате цената за куриерската услуга. Доставката е за наша сметка, ако ни изпратите дефектиралия продукт чрез „Български пощи“ или го донесете лично.

 

            Преглед за дефекти при доставка

            При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице.При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол да опишете констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа да уведомявите  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  на тел. +359896609610.

            Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Вас и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки,Вие имате право в срок от 48 часа да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки, като уведомите  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  на тел. +359896609610 или по email: info@dima-derm.com Ще заменим стоката в срок до 3 дни, освен в случаите, при които искането Ви е неоснователно, не следва да бъде уважено или ако не е налична стока от същия вид, за което ще Ви информираме своевременно.

            Приемане на пратката без забележки

            При приемане на доставката от Вас без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведомите незабавно в срок до 48 часа от доставката  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  на тел. +359896609610, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. Горепосоченото не освобождава  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел XII от  Общите условия.

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащодоставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

           

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

 

            Решение на рекламацията

            Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги). Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яки кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия.

 

            Ние ще извършим едно от следните действия, ако рекламацията Ви е основателна:

 • безплатно ще ремонтираме продукта/ще Ви доставим услуга, която да съответства на договора'
 • безплатно ще заменим продукта Ви с нов от същия вид, притежаващ същите характеристики, ако ремонтирането не е оправдано заради стойността на ремонта или по друга причина;
 • ще ви възстановим напълно заплатената от Вас сума за стоката и за нейната доставка и връщане, ако горепосочените действия не са подходящи;
 • ще Ви предоставим отстъпка от цената на стоката, ако пожелаете такава и горепосочените действия не са подходящи;
 • ще Ви предложим закупуване на сходен продукт, ако не е налице възможност за ремонт на вашия поради липса на наличност; в случай на разлика в цената – ще ви информираме своевременно;

            Ще ви информираме в 30-дневен срок за статуса на вашата рекламация. Можете да получавате актуална информация за рекламацията и на телефоните за контакт. 


                Връщане на продукти след гаранционно обслужване

            Продуктите, получени от  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД по куриер, се изпращат обратно, след като клиентът е уведомен по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания по какъв начин да му бъде върнат готовият продукт.

Неоснователност на рекламацията:

            В определени случаи можем да приемем рекламацията Ви за неоснователна, за което ще бъдете своевременно информирани от Вас. Такъв може да бъде случай, при който:

 • Отклонението е несъществено;
 • Рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);
 • Рекламацията е предявена след изтичане на срок от 24 месеца от закупуване на стоката/14 дни от предоставяне на услугата/48 часа при явни дефекти или след изтичане на срока на годност за определени стоки;
 • Не сте ни предоставили всичко необходимо (документи, аксесоари, компоненти към поръчката, сертификат);
 • Нарушили сте цялостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;
 • Несъответствието в действителност е налице, но не сме отговорни за същото, тъй като:

- Вие сте имал особени, специални, а не обичайни представи за продукта (например: закупили сте стандартен вид продукт, а сте очаквали специфичен продукт с по-високи изисквания);

- Към момента на поръчката сте информаран от Вас, че стоката е с определни несъответствия с обичайното (например закупили сте  стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

- За изработката на стоката сме използвали Ваши материали, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

- Несъответствието се дължи на неправилен монтаж/неправилно инсталиране/съхранение/употреба на продукта, въпреки подробните и ясни указания за монтаж, инсталация, съхранение и употреба, придружаващи продукта;

- Извършили сте ремонт или опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без нашето знание и съгласие, извън оторизиран от нас сервиз и или в противоречие с нашите Общи условия;

- Дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

- Дефектът е причинен от обстоятества, за които не отговаряме - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

- Върнали сте продуктът в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по Ваша вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане, скъсване, и други щети);

- Несъответствието касае промяна от Вас на конфигурации по продукт, закупен от нас - в тези случаи имаме право да Ви таксуваме за услугата;

                За повече информация относно правото на рекламация, прочетете раздел XII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

 

 

 До   "ДИМА ДЕРМ" ЕООД, с адрес на управление: с. Градина, 4290, общ. Първомай, ул. "Христо Ботев" 78, е-mail: info@dima-derm.com, представлявано от Райко Райков, тел. +359896609610

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

 

            С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ............................................................/ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................

            Предпочитан начин на удовлетворение

            /заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
 2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
 3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
 4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
 5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
 6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора.
 7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

            Прилагам следните документи:

 1. Касова бележка или фактура;
 2. Гаранционен сертификат;
 3. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 4. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

            С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.