Your Cart

Delivery

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, "ДИМА ДЕРМ" ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Вас.

            В случай, че не бъдете открити в срока за изпълнение на доставката на посочения от Вас адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,   "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Вие губите възможността поръчаните от Вас стоки да Ви бъдат доставени.  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД запазва правото си да изпрати на посочения от Вас електронен адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Това се отнася и когато доставката е била безплатна за Вас, но не сте я потърсили от куриер.

             В момента на доставката клиентът получава стоката с прикрепена фактура и/или касова бележка. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола/подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

           

            Преглед за дефекти при доставка

            При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице.При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол да опишете констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа да уведомявите  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД на тел. +359896609610.

            Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Вас и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки,Вие имате право в срок от 48 часа да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки, като уведомите  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  на тел. +359896609610 или по email: info@dima-derm.com. Ще заменим стоката в срок до 3 дни, освен в случаите, при които искането Ви е неоснователно, не следва да бъде уважено или ако не е налична стока от същия вид, за което ще Ви информираме своевременно.

            Приемане на пратката без забележки

            При приемане на доставката от Вас без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведомите незабавно в срок до 48 часа от доставката  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  на тел. +359896609610, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. Горепосоченото не освобождава  "ДИМА ДЕРМ" ЕООД  от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел XII от  Общите условия.